Puteri, M. “Characteristics of Cause Primary Postpartum Haemorrhage at Health Center”. Jurnal Kajian Ilmiah Kesehatan Dan Teknologi, Vol. 3, no. 1, June 2021, pp. 30-36, doi:10.52674/jkikt.v3i1.44.